Tłumacz Migam

Program wczesnego wykrywania raka piersi

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ http://www.wok.kopernik.lodz.pl/ W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI

Program profilaktyki raka piersi skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii lub otrzymały, w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku ubiegłym, pisemne wskazania do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w piersi zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

W ramach programu wykonywana jest mammografia, a w przypadku nieprawidłowego wyniku badania pacjentki kierowane są na dalszą diagnostykę ( mammografię uzupełniającą, USG piersi, biopsję ).

Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego są kierowane (już poza programem) do dalszej diagnostyki lub leczenia do poradni specjalistycznych posiadających umowę z NFZ.

Cel główny programu:

Obniżenie umieralności łódzkich kobiet z powodu nowotworów złośliwych piersi poprzez wykrywanie choroby we  wczesnym stadium rozwoju.

Cele szczegółowe:

  • zapewnienie powszechnej dostępności do profilaktycznych badań mammograficznych,
  • wczesne wykrywanie i diagnozowanie stanów przedrakowych,
  • zapewnienie kobietom biorącym udział w programie możliwości konsultacji lekarskich, szybkiej diagnostyki i leczenia w przypadku stwierdzenia zmian  chorobowych,
  • edukacja zdrowotna kobiet:
  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka chorób nowotworowych,
    zwiększenie świadomości zdrowotnej,
  • wyrobienie nawyku dbania o własne zdrowie (m.in. samobadanie).