Tłumacz Migam

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023–2027

Pomóż zbudować NOWĄ Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023–2027. Tylko zaangażowanie mieszkańców pozwoli stworzyć Strategię odzwierciedlającą wizję rozwoju naszego regionu i odpowiadającą na jak największą ilość potrzeb mieszkańców terenu LGD "BUD-UJ RAZEM".

Wypełnij ankietę i zdecyduj na co zostaną przeznaczone środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Ankietę można wypełnić wchodząc w link podany poniżej:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=18e5c3de&b=21361cb8d&c=e22df391

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie - logo