Tłumacz Migam

KONKURSY EKOLOGICZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRASZOWIE

25.04.2023r. w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie odbyły się dwa Gminne konkursy ekologiczne:

  • XVIII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla klas V – VIII

  • XVI Gminny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „Mały Przyjaciel Przyrody” dla I etapu edukacyjnego.

Konkursy były jednym z zadań przedsięwzięcia pt: KOLOROWY TYDZIEŃ  EKOLOGICZNY , które swym patronatem objął Burmistrz Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk. Uroczystej inauguracji konkursów dokonali Sekretarz Gminy Rozprza - Anna Kaźmierczak,  Skarbnik Gminy Rozprza - Bogdan Górecki oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszowie - Małgorzata Pokora.

Celami konkursów było m.in. promowanie zachowań proekologicznych, rozwój zainteresowań przyrodniczych, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz najbliższego otoczenia.

Na przybyłych do szkoły uczestników konkursów ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Rozprza  czekały zadania sprawdzające ich wiedzę przyrodniczą i ekologiczną: testy, krzyżówki,  praca z mapą oraz zadanie polegające na rozróżnieniu ciekawych obiektów z terenu gminy Rozprza. Uczniowie pracowali w grupach trzyosobowych i dzięki dobrej współpracy wszystkim drużynom udało się osiągnąć sukces. 

Nad przebiegiem konkursów czuwali: autorka zadań Grażyna Lewińska oraz Magdalena Pokora - Ciesielska, Rafał Marciniak i Romana Matusik.

Nagrody indywidualne i dla szkół oraz  gratulacje uczestnicy  przyjęli z rąk pani Sekretarz Gminy Rozprza – Anny Kaźmierczak oraz pani Dyrektor Małgorzaty Pokory.

 

Wyniki konkursów:

XVI Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny:

I miejsce – SP Straszów

II miejsce – SP Mierzyn

III miejsce- SP Milejów , SP Niechcice

 

XVIII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej:

I miejsce – SP Straszów, SP Milejów

II miejsce – SP Rozprza, SP Mierzyn

III miejsce - SP Niechcice, SP Nowa Wieś

Wszystkim uczestnikom gratulujemy,  a dyrektorom i nauczycielom  dziękujemy za wkład w przygotowanie uczniów do konkursów.