Tłumacz Migam

Zebranie Sołtysów Gminy Rozprza

W dniu 6 sierpnia w Urzędzie Gminy Rozprza odbyło się comiesięczne zebranie sołtysów z terenu Gminy, w którym uczestniczyli Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy Rozprza, Artur Cubała Zasępca Wójta, Bogdan Górecki Skarbnik Gminy Rozprza oraz Krystyna Góra Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy.

img_7432.jpeg

Zebranie rozpoczęło się od wystąpienia Krystyny Góry Zastępcy Kierownika GOPS-u na temat Karty Dużej Rodziny.  Sołtysów zapoznano z zasadami jej funkcjonowania. Przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

img_7448.jpeg

W dalszej części zebrania przekazano sołtysom informację o planowaniu wydania albumu z okazji 950 - lecia powstania Rozprzy, którego celem będzie przedstawienie historii oraz wspomnienie zakątków gminy, ważnych osobistości, dawnych budynków, przyrody, codziennego życia jak również ważnych uroczystości. W związku z powyższym zbierane są stare zdjęcia z terenu Gminy Rozprza.

Ponadto ważnym wydarzeniem w Gminie Rozprza jest wprowadzenie przez Janusza Jędrzejczyka Wójta Gminy Rozprza – Bezpłatnego Systemu Ostrzegania i Informowania dla Mieszkańców. W zakresie tematycznym szczegółowych informacji na temat działania i funkcjonowania komunikatora SISMS udzielił sołtysom Sławomir Laszczyk Główny Specjalista ds. Informatyzacji. Dzięki rejestracji w systemie można otrzymywać wiadomości na swój telefon z informacjami m.in. o awariach, terminach płatności podatków i opłat lokalnych oraz o imprezach kulturalnych i sportowych.

img_7475.jpeg

Bogdan Górecki Skarbnik Gminy Rozprza omówił zasady i wysokość limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2014 roku. Poinformował o terminach składania wniosków do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego. Podkreślił również, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

img_7495.jpeg img_7501.jpeg

W kolejnej części zebrania Małgorzata Wrzeszcz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przekazała sołtysom, że Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Piotrkowie Tryb., przypomina właścicielom gospodarstw, zajmujących się produkcją pierwotną (podstawową), o obowiązku spełnienia wymogów i złożenia wniosków o wpis do rejestrów zakładów, nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rolnicy, działający na rynku spożywczym, powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, czyli sprzedaży swoich produktów do odbiorców skupowych. Następnie poinformowano zebranych o trwających pracach nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno – Rolnicze do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną forma płatności w latach 2014-2020.

Galeria