Tłumacz Migam

Wojewódzki Konkurs „EKO Designer Wnętrz”

Konkurs dedykowany jest dla osób pełnoletnich z terenu województwa łódzkiego lub pełnoletnich osób fizycznych przebywających na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego. Konkurs ma na celu rozwijanie wśród uczestników zmysłu artystycznego i kreatywnego myślenia w obszarze ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarki obiegu zamkniętego, zwiększanie świadomości potrzeby zmiany nawyków, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania surowcami i odpadami oraz powtórnego ich wykorzystania.

Tematem konkursu „EKO Designer Wnętrz” jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką mebla lub przedmiotu stanowiącego wyposażenie wnętrza wykonanego zgodnie z zasadą upcyklingu, który ma charakteryzować się użytecznością i funkcjonalnością.

Uczestnicy Konkursu mogą nadsyłać prace, wykonane zgodnie z Regulaminem Konkursu, do dnia 31.05.2023 roku. Dla autorów najwyżej ocenionych prac zostaną przyznane atrakcyjne nagrody, m.in. oczyszczacz powietrza, nawilżacz powietrza, system filtrujący wodę, maszyna do szycia, zestaw narzędzi w walizce, narzędzie wielofunkcyjne, zestaw narzędzi rotacyjnych, saturator, szklany dzbanek do filtracji wody.

Uczestnicy Konkursu (osoby dorosłe) mogą nadsyłać prace, wykonane zgodnie z Regulaminem Konkursu, do dnia 31.05.2023 roku. Dla autorów najwyżej ocenionych prac zostaną przyznane atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.lodzkie.pl w zakładce ŚRODOWISKO - KONKURSY. Zapytania w sprawie Konkursu można kierować na adres: lub pod numer telefonu: 42 291 97 74. W załączeniu przekazuję plakat informacyjny, zaproszenie oraz regulamin konkursu.

Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie "EKO Designer Wnętrz"