Tłumacz Migam

Umowy podpisane - organizacje realizują projekty

W ubiegłym tygodniu Burmistrz Rozprzy Janusz Jędrzejczyk spotkał się  przedstawicielami organizacji pozarządowych, których wnioski otrzymały dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.  Burmistrz   podziękował wszystkim za zainteresowanie konkursami ofert i za chęć podejmowania działań na rzecz społeczności Gminy Rozprza.

 Z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji dotację otrzymały następujące organizacje:

 • Stowarzyszenie Marszowo Koncertowa Orkiestra Milejów - 19 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynie - 16 500,00 zł

 • Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne Orkiestra Swingowa z miejscowości Rozprza

„KASZTELANIA SWING BAND” - 16 500,00 zł

 • Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza - 20 000,00 zł

Z dziedziny kultury fizycznej, sportu i turystyki dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

 • Gminny Klub Sportowy ,,CZARNI” Rozprza - 50 000,00 zł

 • Ludowy Klub Sportowy Mierzyn - 50 000,00 zł

 • Ludowy Klub Sportowy ,,START” Niechcice - 50 000,00 zł

 • Gminny Szkolny Związek Sportowy w Rozprzy - 35 000,00 zł

 • Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy ,,KASZTELAN” - 50 000,00 zł

 • Uczniowski Klub Sportowy GMINA ROZPRZA - 46 000,00 zł

 • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rozprzy - 35 000,00 zł

Z dziedziny z zakresu turystyki i krajoznawstwa dotacje otrzymał:

 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec REDUTA ZHP  - 20 000,00 zł