Tłumacz Migam

Informacja ze wspólnego posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Rozprzy w dniu 28 marca 2023 r.

W dniu 28 marca 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Rozprzy, w którym oprócz radnych uczestniczyło również kierownictwo Urzędu oraz Dyrektorzy szkół z terenu gminy Rozprza, część sołtysów, mieszkańcy obrębu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i mieszkańcy Niechcic. Głównym tematem posiedzenia było omówienie problemów związanych z potrzebami inwestycyjnymi placówek oświatowych na terenie gminy Rozprza, w tym kwestia postulatu w sprawie budowy nowego boiska/hali w ramach Programu „Olimpia” (ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

Po przedstawieniu przez Dyrektorów szkół niezbędnych potrzeb inwestycyjnych poszczególnych placówek oświatowych ustalono, że konieczna jest realizacja zadań związanych z termomodernizacjami budynków, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej i ogrzewania. Bardzo ważną kwestią jest także rozwiązanie problemów związanych ze zbyt małą ilością pomieszczeń lekcyjnych i sanitarnych w niektórych szkołach. Powyższe sprawy radni uznali za priorytetowe.

W dalszej części posiedzenia analizowano sprawę postulatu społeczności Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi dotyczącego budowy boiska/hali przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Zgodnie z zasadami Regulaminu naboru wniosków do Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego może wynieść nie więcej niż 70% wydatków. Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane (czyli nie obejmuje podatku VAT), co oznacza, że realny wkład własny Gminy, który należałby zabezpieczyć w budżecie przy składaniu wniosku wyniósłby ok. 50 % kosztów brutto. Kolejnym aspektem jest wymóg wyposażenia hali w mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na min. 4 stanowiska strzeleckie. Problemem jest także technologia budowli wymagająca ogromnych nakładów na ogrzanie jej zimą i schładzanie latem. Ponadto w przypadku zamontowania paneli słonecznych na dachu szkoły i zaplecza (trwałość projektu 10 lat) na dłuższy czas zostałaby wykluczona termomodernizacja budynku szkoły.

Między innymi powyższe argumenty spowodowały podjęcie decyzji o nieskładaniu wniosku w ramach Programu „Olimpia”.