Tłumacz Migam

Kolejna długo oczekiwana inwestycja w Gminie Rozprza

Gmina od kilku lat działała aby przebudować drogę w m. Białocin. W tym celu niezbędne było poszerzenie pasa drogowego oraz dokonanie stosownych uzgodnień. W efekcie tych działań powstał projekt budowlany zakładający rozbudowę drogi wraz z chodnikiem i zjazdami w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia standardu korzystania z drogi.

Gmina Rozprza próbowała zrealizować inwestycję ze wsparciem środków budżetu państwa, jednak na szczeblu krajowym nie została ona uznana za zadanie priorytetowe i nie otrzymała dofinansowania.

Dopiero, staraniem władz i pracowników gminy, udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W piątek 10 marca, Zastępca Burmistrza Artur Cubała i Skarbnik Gminy Bogdan Górecki podpisali umowę na dofinansowanie w wysokości 2.441.300,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przebudowa drogi w m. Białocin

Budowa drogi w m. Białocin