Tłumacz Migam

Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy dostępny dla osób niedosłyszących

Dzięki uczestnictwu w projekcie „Akademia samorządowa: Dostępność plus – mazowieckie i łódzkie” nr POWR.02.18.00-00-0173/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy otrzymał nieodpłatnie pętlę indukcyjną.

Przekazującym jest Lider projektu, firma Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dzięki temu urządzeniu nasz urząd stanie się bardziej przyjazny dla osób niedosłyszących.

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagających słuch. Urządzenie to współdziała z aparatami słuchowymi, które mają wbudowany specjalny element. Elementem tym jest cewka indukcyjna, którą obecnie posiada niemal każdy aparat słuchowy.

Jak pętla indukcyjna działa w praktyce?

Zestaw składa się ze źródła dźwięku (mikrofonu), wzmacniacza pętli indukcyjnej, przewodu pętli indukcyjnej pełniącego rolę anteny generującej pole magnetyczne, odbiornika (cewki indukcyjnej), czyli aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej lub zewnętrznego odbiornika pętli indukcyjnej. Sygnał ze źródła dźwięku (mikrofonu) jest podłączony do wzmacniacza pętli indukcyjnej, który generuje prąd zmienny o wartości nawet kilkunastu amper. Prąd ten „płynie” poprzez obwód zamknięty, w którym wytwarzane jest zmienne pole magnetyczne. Zmienne pole magnetyczne przekształcane jest przez cewkę w aparacie słuchowym na dźwięk a następnie wzmocniony odpowiednio do poziomu ubytku słuchu użytkownika.

Zachęcamy i zapraszamy do odwiedzania naszego Urzędu wszystkich interesariuszy, w szczególności osoby dysfunkcją słuchu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy dostępny dla osób niedosłyszących

334097294_514292894113740_5025219083855590229_n.jpeg

334576864_222197676950335_6954997889464418184_n.jpeg