Tłumacz Migam

XIV Gminny Konkurs Ortograficzny w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

21 lutego 2023 roku w Szkole Podstawowej w Rozprzy odbył się XIV Gminny Konkurs Ortograficzny. Data ta jest wyjątkowa, ponieważ to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który ma na celu zwrócenie uwagi na to, że dbając o język, chronimy kulturę i tożsamość narodową. W konkursie wzięli udział reprezentanci wszystkich szkół z terenu gminy Rozprza. Zadania, przed jakimi stanęli uczniowie, dotyczyły tematów ortograficznych związanych z zimą. Wszyscy świetnie poradzili sobie z testem, krzyżówkami, pokojem zagadek i wieloma innymi zadaniami wymagającymi współpracy, pomysłowości i refleksu.

Wyniki Zimowego Konkursu Ortograficznego przedstawiają się następująco:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

II miejsce – Szkoły Podstawowe w Milejowie, Niechcicach i Rozprzy

III miejsce – Szkoły Podstawowe w Straszowie i Mierzynie.

Każda ze szkół otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową –„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, a uczniowie zostali obdarowani słodkim poczęstunkiem. Imprezę przygotowały: A. Barczyk, T. Długosz, B. Patura.