Tłumacz Migam

Informacja

W związku z niepokojącymi informacjami, które docierają do Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy informujemy, że w chwili obecnej nikt z pracowników tutejszego Urzędu nie jest oddelegowany w teren do bezpośredniego (w domach) zbierania informacji od mieszkańców dot. instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji fotowoltaicznych.

 

Może być to próba wyłudzenia danych personalnych mieszkańców!

Prosimy o przekazanie informacji osobom starszym, najbardziej narażonym na próby wyłudzenia danych personalnych.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Komisariat Policji w Gorzkowicach, ul. Szkolna 3, tel. (47) 846-16-50
Posterunek Policji w Rozprzy, ul. Sportowa 13, tel. (47) 846-09-99