Tłumacz Migam

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej w Mierzynie

W niedzielę 12 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej w Mierzynie odbył się turniej wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym. Ma on na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród  dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Gminne eliminacje rozgrywano w trzech grupach wiekowych.:

W I grupie wiekowej -  uczniowie  klas I – IV szkół podstawowych udział wzięło 25 uczestników. Po testach pisemnych i rozgrywkach finałowych kolejność miejsc przedstawia się następująco:

 1. Aleksander Krupa – OSP Niechcice

 2. Laura Olejnik – OSP Mierzyn

 3. Wiktor Salamon – OSP Stara Wieś

 4. Bartosz Ozga – OSP Białocin

 5. Igor Rojek – OSP Straszów

W II grupie wiekowej - uczniowie klas V – VIII udział wzięło 33 uczestników. Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

 1. Alicja Jachimowska – OSP Lubień

 2. Julia Szymanek – OSP Lubień

 3. Filip Purgał – OSP Lubień

 4. Piotr Wściubiak – OSP Białocin

 5. Nikola Nicińska – OSP Białocin

W III grupie wiekowej - uczniowie szkół ponadpodstawowych  udział wzięło 38 uczestników. Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

 1. Maksymilian Kropiś – OSP Niechcice

 2. Mateusz Leśniewski – OSP Lubień

 3. Piotr Rozpiątkowski – OSP Łazy Duże

 4. Daria Idzik – OSP Milejowiec

 5. Błażej Budzisz – OSP Milejowiec

Zwycięscy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Rozprzy Janusz Jędrzejczyka oraz Radnego Miejskiego Huberta Łukasika.

Zdobywcy pierwszego miejsca w każdej z kategorii reprezentować będą Gminę Rozprza na powiatach eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wręczenia nagród dokonał  zastępca burmistrza, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału  Gminnego Związku OSP w Rozprzy - Artur Cubała, wiceprezes Andrzej Matuszczyk, Komendant Gminny OSP – Artur Kropiś oraz Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego Bernard Matyszewski. Organizatorzy Turnieju dziękują serdecznie dyrektorowi SP w Mierzynie Pani Agacie Lipińskiej za okazaną pomoc oraz przygotowanie szkoły do przeprowadzenia konkursu.

Podziękowania składamy również wszystkim kierownikom i opiekunom za trud i pracę włożoną w przygotowanie młodzieży do turnieju.