Tłumacz Migam

Wsparcie na Nowy Start Zawodowy

Trwa rekrutacja na płatne staże zawodowe w ramach projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”.

Jeśli zostałeś zwolniony/a z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy? Zapraszamy Cię do skorzystania z oferty stażowej projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

DLA KOGO TE STAŻE?

Osoby pracujące, uczące się i/lub zamieszkujące na terenie 1 z 7 powiatów woj. łódzkiego, tj. bełchatowskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Tryb., radomszczańskiego, łaskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, które:

utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, lub są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

STAŻE ZAWODOWE

Staż trwa 3 miesiące (minimum 40 godzin tygodniowo).

Stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2792,00 zł brutto/miesięcznie wraz z obciążeniami cywilnoprawnymi pokrywane z projektu.

Opiekunowi stażysty również przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość pokrywana będzie ze środków projektowych.

Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż (spełnienie tego wymogu musi być odpowiednio udokumentowane).

Staż może być realizowany w prywatnym przedsiębiorstwie, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej, innym podmiocie.

KONTAKT

Biuro projektu: Ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów, tel. 533-305-803

mail:

www.ppt.belchatow.pl lub www.crklodzkie.pl

Ulotka_BKPPT - CRK