Tłumacz Migam

Podsumowanie roku sportowo – turystycznego 2022 LZS województwa łódzkiego

4 lutego 2023 r. w Łodzi odbyło się podsumowanie roku sportowo - turystycznego 2022 Ludowych Zespołów Sportowych województwa łódzkiego. Na uroczystości gminę Rozprza reprezentowała pani Dorota Jakubek nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. 

Wyróżniono 10 najlepszych sportowców, trenerów, Rady Gminne LZS, powiaty, szkoły. 

Szkoła Podstawowa w Rozprzy we współzawodnictwie „Najlepszych szkół  podstawowych z LZS województwa łódzkiego” zajęła I miejsce.

Drużyna turystyczna "Tygrysy" ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi we współzawodnictwie "Najlepszych sekcji turystycznych z LZS województwa łódzkiego” zajęła III miejsce.

Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Rozprzy we współzawodnictwie "Najlepszych Rad Gminnych Zrzeszenia LZS" zajęła X miejsce.