Inwestycje 2023

 • Kolejna umowa na dofinansowanie podpisana

  W poniedziałek, 22 maja 2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania pn. " Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców".

 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach

  16 maja 2023 r. Gmina Rozprza podpisała umowę z wykonawcą inwestycji "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach". Zadanie polega na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach wraz z modernizacją wejść oraz przebudową ciągów komunikacyjnych wokół budynku.

 • Przetarg na drogę w Milejowie rozstrzygnięty

  W dniu dzisiejszym w Milejowie spotkali się Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego Bernard Matyszewski, Zastępca Burmistrza Rozprzy Artur Cubała oraz skarbnik Gminy Rozprza Bogdan Górecki. Spotkanie dotyczyło przebudowy ul. Konopnickiej w Milejowie, którą Powiat Piotrkowski będzie wykonywał wraz z Gminą Rozprza.

 • Kolejna długo oczekiwana inwestycja w Gminie Rozprza

  Gmina od kilku lat działała aby przebudować drogę w m. Białocin. W tym celu niezbędne było poszerzenie pasa drogowego oraz dokonanie stosownych uzgodnień. W efekcie tych działań powstał projekt budowlany zakładający rozbudowę drogi wraz z chodnikiem i zjazdami w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia standardu korzystania z drogi. Gmina Rozprza próbowała zrealizować inwestycję ze wsparciem środków budżetu państwa, jednak na szczeblu krajowym nie została ona uznana za zadanie priorytetowe i nie otrzymała dofinansowania.

 • Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi Bagno-Cekanów

  W lutym ruszą prace budowlane przy zadaniu "Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno-Cekanów". W związku z tym przedstawiamy projekt czasowej organizacji ruchu a mieszkańców prosimy o wyrozumiałość. Zadanie dofinansowane w wysokości 5.711.400,46 zł. z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.