Inwestycje 2023

  • Kolejna długo oczekiwana inwestycja w Gminie Rozprza

    Gmina od kilku lat działała aby przebudować drogę w m. Białocin. W tym celu niezbędne było poszerzenie pasa drogowego oraz dokonanie stosownych uzgodnień. W efekcie tych działań powstał projekt budowlany zakładający rozbudowę drogi wraz z chodnikiem i zjazdami w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia standardu korzystania z drogi. Gmina Rozprza próbowała zrealizować inwestycję ze wsparciem środków budżetu państwa, jednak na szczeblu krajowym nie została ona uznana za zadanie priorytetowe i nie otrzymała dofinansowania.

  • Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi Bagno-Cekanów

    W lutym ruszą prace budowlane przy zadaniu "Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno-Cekanów". W związku z tym przedstawiamy projekt czasowej organizacji ruchu a mieszkańców prosimy o wyrozumiałość. Zadanie dofinansowane w wysokości 5.711.400,46 zł. z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.