Tłumacz Migam

Informacja dla rolników - usuwanie folii i innych odpadów

Informacja dla rolników z terenu gminy Rozprza – usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą jednostki samorządu terytorialnego, natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Gmina Rozprza, podobnie jak w latach ubiegłych, przystąpi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru, który potrawa do 31.03.2023 r.

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Rozprza przewidziana jest do 31.12.2023 r.

Złożenie przez gminę Rozprza wniosku o dofinansowanie wymaga opracowania „Inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Rozprza” w celu oszacowania ilości odpadów objętych w/w programem priorytetowym.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich rolników zainteresowanych odbiorem odpadów rolniczych tj.: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag do złożenia oświadczeń, na podstawie których zostanie sporządzona inwentaryzacja. Wyłącznie rolnicy, którzy złożą oświadczenie będą uprawnieni do nieodpłatnego przekazania odpadów w celu ich usunięcia i zagospodarowania przez gminę Rozprza.

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem (w załączeniu), wypełnienie go i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r.

PROSIMY O MOŻLIWIE PRECYZYJNE OSZACOWANIE MASY POSZCZEGÓLNYCH ODPADÓW!

Formularze oświadczeń dostępne są:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy; ul. Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, pokój nr 7.
  • do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy: www.rozprza.pl

DOCXOświadczenie folia rolnicza 2023.docx (22,78KB)

PDFinformacja-dla-rolnikow-z-terenu-gminy-rozprza-2023.pdf (185,87KB)