Tłumacz Migam

Biblioteka z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

W rozprzańskiej Bibliotece został wdrożony najnowocześniejszy system biblioteczny Alma wraz z wyszukiwarką Primo – te najlepsze narzędzia wykorzystują największe biblioteki na świecie. W Polsce system Alma użytkują już z powodzeniem: Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Jagielloński i wiele innych bibliotek akademickich, naukowych  oraz publicznych.

Nasza biblioteka w raz z początkiem Nowego Roku dołącza do tego grona. Każdy z czytelników otrzyma dostęp do połączonych katalogów Biblioteki Narodowej – bazy zawierającej ponad 25 mln jednostek zbiorów i codziennie powiększającej się o kolejne katalogowane nowości wydawnicze.  

Pierwszym czytelnikiem, który otrzymał elektroniczną kartę biblioteczną, został Burmistrz - Janusz Jędrzejczyk.

Katalog online Primo umożliwia szybkie i proste wyszukiwanie zbiorów dostępnych w naszej bibliotece, w powiecie i wreszcie w bibliotekach zlokalizowanych na terenie całej Polski. Ułatwienie dostępu do informacji przy jednoczesnym zapewnieniu jej najwyższej jakości – to cechy systemu Alma i wyszukiwarki Primo. Dostęp do katalogu online na stronie www.biblioteka.rozprza.pl 

Wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu pokrywa Biblioteka Narodowa – operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo w naszej bibliotece zostało zrealizowane przez Bibliotekę Narodową.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Burmistrz Janusz Jędrzejczyk wraz z Dyrektorką Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy