Tłumacz Migam

Gminne inwestycje w ramach zadań „Sołectwo na plus” i „Infrastruktura sołecka na plus”

Gmina Rozprza zakończyła realizację zadań, które uzyskały wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach „Sołectwo na plus” – 2022, tj.:

„Ciepło dla serca wsi” – sołectwo Magdalenka,

„Razem dla wsi” – sołectwo Milejów,

„Wesoły plac zabaw w Białocinie” – sołectwo Białocin,

„Wyposażenie kuchni w Sali budynku komunalnego (dawny Dom Kultury) w Niechcicach” – Niechcice Osiedle Przylesie,

„Siłownia zewnętrzna” – sołectwo Nowa Wieś,

„Altanę mamy – to wokół stawu się spotykamy” – sołectwo Świerczyńsko.

Łączna wartość zadań: 81.988,90 zł

Wartość dotacji: 70.700,97 zł

Środki z budżetu Gminy Rozprza: 5.922,50 zł

Środki z budżetu sołectw: 5.365,43 zł

 

Dobiegły także końca prace w zakresie realizacji projektu „Budowa placu zabaw w Truszczanku” – zadanie uzyskało wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach „Infrastruktura sołecka na plus” – 2022.

Łączna wartość zadania: 106.518,00 zł

Wartość dotacji: 100.000,00 zł

Środki z budżetu Gminy Rozprza: 6.518,00 zł

Dziękujemy sołtysom oraz mieszkańcom za zaangażowanie w rozwój swoich miejscowości.