Tłumacz Migam

Pomoc dla osób bezdomnych

Pomoc osobom bezdomnym - plakat