Tłumacz Migam

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Emerytów i Rencistów w Rozprzy

W środę, 14 grudnia 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy odbyło się  walne zebranie Koła Emerytów i Rencistów z Rozprzy. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Pani Zofia Piątek Sik, a oprócz członków uczestniczyła w nim również Pani Regina Sobańska – Prezes Zarządu Powiatowego.

Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z dotychczasowej działalności oraz przyjęto sprawozdanie finansowe.

Odbyły się również wybory Zarządu na następną kadencję. Po dłuższej dyskusji uzgodniono jednogłośnie, aby na kolejną kadencję pozostawić Zarząd w obecnym składzie.

Następnie Pani Prezes przedstawiła plan pracy na 2023 rok: spotkania integracyjne, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, uczestnictwo w wydarzeniach, które odbywają się na terenie gminy Rozprza oraz powiecie.

Na zakończenie spotkania wszyscy złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne.