Tłumacz Migam

Jarmark Świąteczny w Starej Wsi

W dniu 18 grudnia 2022 r.  (niedziela) w sali OSP w Starej Wsi,  odbył się Jarmark Świąteczny związanym ze zbiórką charytatywną na rzecz Małgosi Łągwy, podopiecznej Fundacji „ZDĄŻYĆ z POMOCĄ”, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka. Organizatorem Jarmarku Świątecznego była Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich "Futuryści" oraz Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi. Partnerami wydarzenia byli : Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, którego reprezentował Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Paweł Kowalczyk.

Jarmark rozpoczął się od przywitania przez Panią Justyna Kaniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zaproszonych gości i mieszkańców. Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Beata Tarnowska -Świerk  podziękowała wszystkim sponsorom i darczyńcom, dzięki którym Jarmark Świąteczny mógł się odbyć. Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi rozpoczął spotkanie świąteczne, po którym wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk złożył wszystkim obecnym  życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

W programie było wiele atrakcji m.in.: wspólne kolędowanie, kiermasz smakołyków dla dzieci i dorosłych, wizyta Mikołaja, Elfa i Piernikowego ludzika, fabryka Św. Mikołaja-warsztaty dla dzieci, malowanie twarzy, foto budka.

Jarmark Świąteczny został zorganizowany dla Małgosi Łągwy, której pragnienia i marzenia nie różnią się znacząco od marzeń rówieśników. Też pragnie biegać, skakać, chodzić do przedszkola, śpiewać , tańczyć i po prostu cieszyć się z bycia dzieckiem. Jednak  dla Niej, każdy dzień to walka. Walka o krok do przodu, o wypowiedziane słowo, walka o względną normalność. U Małgosi zdiagnozowano chorobę genetyczną, która powoduje brak prawidłowego rozwoju psychoruchowego. Stwierdzone zaburzenia poruszania się, mowy, obustronnego zeza, nieprawidłowej nerki wymagają ciągłych, wielospecjalistycznych konsultacji, ćwiczeń i turnusów rehabilitacyjnych. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie i wsparli w/w wydarzenie.