Tłumacz Migam

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2022

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2022

Dzięki realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2022” usuniętych i unieszkodliwionych zostało ponad 111 ton płyt falistych azbestowo-cementowych, łącznie z 51 budynków.

http://www.zainwestujwekologie.pl