Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynku komunalnego w m. Bryszki i m. Milejów - Gmina Rozprza