Tłumacz Migam

Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza – kolejne umowy podpisane

13 grudnia 2022 roku Janusz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza oraz Bogdan Górecki skarbnik gminy Rozprza podpisali umowy o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dotowane zadania to:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2022” – zadanie zakończone oraz

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynku komunalnego w m. Bryszki i m. Milejów – Gmina Rozprza” – zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Dzięki realizacji w/w zadań blisko 120 ton wyrobów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo-cementowe), z 50. posesji zostało usuniętych i unieszkodliwionych poprzez składowanie na właściwym składowisku odpadów niebezpiecznych.

Suma kosztów obu zadań to niemal 50.000,00 zł.

Wartość uzyskanej dotacji to 41.225,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowią środki własne pochodzące z budżetu Gminy Rozprza.

Warto podkreślić, iż od 2011 roku z terenu Gminy Rozprza dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu, usunięto i unieszkodliwiono blisko 1.120 ton wyrobów zawierających azbest, pochodzący łączne z blisko 500 obiektów (budynki mieszkalne i gospodarcze).

Kontynuacja działań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych zaplanowane jest także na najbliższy – 2023 rok.

Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza – kolejne umowy podpisane