Tłumacz Migam

Aneks ws modernizacji drogi w Starej Wsi podpisany

12 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk wraz ze skarbnikiem Bogdanem Góreckim podpisali aneks do umowy zawartej z Województwem Łódzkim, które reprezentował Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba oraz Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Andrzej Górczyński.

Aneks dotyczy zwiększenia środków finansowych na zadanie „Modernizacja drogi w Starej Wsi” (ok. 1,5km). Środki pozyskano w związku z dodatkowym podziałem środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Łączna wartość zrealizowanej inwestycji zakończyła się kwotą 966 833,51 zł, w tym środki pochodzące z dotacji 337 200,00 zł (35%).

Podpisanie aneksu ws modernizacji drogi w Starej Wsi