Tłumacz Migam

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.