Tłumacz Migam

Kolejne środki trafią do Gminy Rozprza

W związku z dodatkowym podziałem środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w 2022 roku, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wniosek  wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka z 27 września 2022 r. złożony do Zarządu Województwa Łódzkiego został rozpatrzony pozytywnie, a tym samym Gmina Rozprza pozyskała dodatkowo 110 000,00 zł na zadanie dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Wieś.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 925 075,01 zł, a kwota jaką Gmina Rozprza pozyskała wyniosła 337 000,00 zł.

Składamy serdeczne podziękowania całemu Zarządowi Województwa Łódzkiego za przychylne rozpatrzenie obu wniosków o dofinansowanie.

Droga w Starej Wsi

Droga w Starej Wsi

Droga w Starej Wsi