Tłumacz Migam

Spotkanie wieńczące projekt „Razem dla wsi” – Sołectwo Milejów

W dniu 26 listopada 2022 roku, w budynku sali wiejskiej w Milejowie odbyło się spotkanie wieńczące projekt pn.: „Razem dla wsi” – zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Sołectwo na plus” – 2022.

Gospodarzem spotkania była Pani Elżbieta Smolarek - Sołtys Sołectwa Milejów, natomiast gośćmi wydarzenia byli: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Paweł  Kowalczyk – Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Janusz Jędrzejczyk – Wójt Gminy Rozprza, Andrzej Matuszczyk i Zdzisław Piątek – Radni Rady Gminy Rozprza, Anna Toma – Główny Specjalista w Urzędzie Gminy w Rozprzy oraz Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Maki” Milejów.

Pani Sołtys po powitaniu wszystkich uczestników spotkania skierowała słowa podziękowania za przybycie oraz podziękowania za wszelkie wsparcie, dzięki któremu realizacja projektu przebiegła zgodnie z planem.

W ramach realizacji niniejszego projektu zostały wyremontowane toalety i doposażone zostało zaplecze gastronomiczne w sali wiejskiej w Milejowie. Remont toalet polegał na wymianie armatury ceramicznej, zakupie suszarek do rąk i urządzeń do higieny i dezynfekcji, natomiast w ramach doposażenia zaplecza kuchennego zakupiono mały sprzęt AGD i drobne wyposażenie gastronomiczne.

Warto podkreślić, iż główną opiekę nad salą wiejską sprawują Członkinie KGW „Maki” Milejów, prężnie działające na rzecz lokalnej społeczności. Dlatego też realizacja projektu pn.: „Razem dla wsi” przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, aktywizacji społeczności lokalnej, kultywowania tradycji kulinarnych regionu oraz wzrostu integracji mieszkańców.

Dziękujemy pani sołtys Elżbiecie Smolarek oraz wszystkim paniom KGW „Maki” Milejów za zorganizowanie uroczystości oraz poczęstunku.

Tabliczka informacyjna

Wartość całkowita zadania: 12.998,90 zł

Wartość dotacji z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego: 12.000,00 zł

Wartość środków własnych – budżet Sołectwa Milejów: 998,90 zł