Tłumacz Migam

Jubileusz 10 - lecia Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Niechcicach