Tłumacz Migam

Sołectwa

 

M A G D A L E N K A

W dniu 12 lutego 2015 r. w Magdalence  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Magdalenka w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Barbara Łoskot, która uzyskała 97 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 41 osób, na 142 uprawnionych do głosowania, co stanowi 29 %.

Sołtysem sołectwa Magdalenka w kadencji 2011-2014 była Pani Barbara Łoskot.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

 

J A N Ó W K A

W dniu 11 lutego 2015 r. w Janówce odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Janówka w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Alfred Leśniewski, który uzyskał 90 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 30 osób, na 138 uprawnionych do głosowania, co stanowi  22 %.

Sołtysem sołectwa Janówka w kadencji 2011-2014 był Pan Alfred Leśniewski.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

M I L E J O W I E C

W dniu 11 lutego 2015 r. w Milejowcu  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Milejowiec w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Józef Kotas, który uzyskał 62 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 67 osób, na 247 uprawnionych do głosowania, co stanowi 27 %.            

Sołtysem sołectwa Milejowiec w kadencji 2011-2014 był Pan Józef Kotas.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Milejowiec.jpeg

 

R O M A N Ó W K A

W dniu 11 lutego 2015 r. w Romanówce odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Romanówka w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana  Pani Czesława Podkomórka, która uzyskała 78  % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 41 osób, na 178 uprawnionych do głosowania, co stanowi 23  %.

Sołtysem sołectwa Romanówka w kadencji 2011-2014 był Pan Radosław Dzwonek. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Romanówka.jpeg

 
 

Ł A Z Y   D U Ż E

W dniu 10 lutego 2015 r. w Łazach Dużych odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Łazy Duże w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Tomasz Pstrokoń,  który uzyskał 64 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 50 osób, na 133 uprawnionych do głosowania, co stanowi 38 %.

Sołtysem sołectwa  Łazy Duże w kadencji 2011-2014 był Pan Tomasz Pstrokoń.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Łazy Duże.jpeg

 

Z M O Ż N A   W O L A

W dniu 10  lutego 2015 r. w Zmożnej Woli odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa  Zmożna Wola w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany  Pan Krzysztof Tarnowski, który uzyskał 100 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 23 osoby, na 91 uprawnionych do głosowania, co stanowi 25 %.

Sołtysem sołectwa Zmożna Wola w kadencji 2011-2014 był Pan Krzysztof Tarnowski.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Zmożna Wola.jpeg

 

B I A Ł A  R Ó Ż A

W dniu 10 lutego 2015 r. w Białej Róży odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Biała Róża w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana  Pani Sylwia Szeszko, która uzyskała 89  % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 18  osób, na 85 uprawnionych do głosowania, co stanowi 21 %.

Sołtysem sołectwa Biała Róża w kadencji 2011-2014 była Pani Sylwia Szeszko.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Biała Róża.jpeg

 

 

I G N A C Ó W

W dniu 9 lutego 2015 r. w Ignacowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Ignaców w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Janina Boguś, która uzyskała  100 %  głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 93 osoby, na 428 uprawnionych do głosowania, co stanowi  22  %.

Sołtysem sołectwa  Ignaców w kadencji 2011-2014 była Pani Janina Boguś.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Ignaców.jpeg

 

C E K A N Ó W

W dniu 9 lutego 2015 r. w Cekanowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Cekanów w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Joanna Suwart, która w II turze głosowania uzyskała 52 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 76  osób, na 175  uprawnionych do głosowania, co stanowi 43 %.

Sołtysem sołectwa Cekanów w kadencji 2011-2014 był Pan Wojciech Suwart. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Cekanów.jpeg

 

B U D Y

W dniu 9 lutego 2015 r. w Budach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Budy w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Małgorzata Skóra, która uzyskała 90 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 31 osób, na 111 uprawnionych do głosowania, co stanowi  28 %.

Sołtysem sołectwa  Budy w kadencji 2011-2014 była Pani Małgorzata Skóra.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Budy.jpeg

 

S T A R A   W I E Ś

W dniu 6 lutego 2015 r. w Starej Wsi odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Stara Wieś w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana   Pani Teresa Misztela, która uzyskała 80 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 85 osób, na 413 uprawnionych do głosowania, co stanowi 21 %.

Sołtysem sołectwa  Stara Wieś w kadencji 2011-2014 była Pani Teresa Misztela.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Stara Wieś.jpeg

 

B R Y S Z K I

W dniu 6 lutego 2015 r. w Bryszkach  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Bryszki w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana  Pani Katarzyna Goszcz, która uzyskała 65 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 48  osób, na 163  uprawnionych do głosowania, co stanowi 29  %.

Sołtysem sołectwa Bryszki w kadencji 2011-2014 był Pan Zdzisław Ciesielski.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Bryszki.jpeg

 

 

W O L A   N I E C H C I C K A  S T A R A

W dniu 6 lutego 2015 r. w Niechcicach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Wola Niechcicka Stara w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Jan Pełka, który uzyskał 53 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 59  osób, na 175 uprawnionych do głosowania, co stanowi 34 %.

Sołtysem sołectwa Wola Niechcicka Stara w kadencji 2011-2014 był Pan Jan Walas.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Wola Niechcicka Stara.jpeg

 

C I E Ś L I N

W dniu 6 lutego 2015 r. w Niechcicach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Cieślin w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Ewa Kałucka, która uzyskała  100 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 28 osób na 113 uprawnionych do głosowania, co stanowi 24 %.

Sołtysem sołectwa Cieślin w kadencji 2011-2014 był Pani Ewa Kałucka .

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Cieślin.jpeg

N O W A  W I E Ś

W dniu  5 lutego 2015 r. w Nowej Wsi  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Nowa Wieś w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Zdzisława Jakubik, która w II turze głosowania uzyskała 62 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 62 osoby na 205 uprawnionych do głosowania, co stanowi 30 %.

Sołtysem sołectwa Nowa Wieś w kadencji 2011-2014 był Pan Szymon Salamon. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

B I A Ł O C I N

W dniu 5 lutego 2015 r. w Białocinie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru Sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Białocin w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Henryk Kiełbik, który uzyskał  80 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 75 osób, na 291 uprawnionych do głosowania, co stanowi 26 %.

Sołtysem sołectwa  Białocin w kadencji 2011-2014 był Pan Henryk Kiełbik.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

K I S I E L E

W dniu 4 lutego 2015 r. w Kisielach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Kisiele w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Danuta Wojtania, która uzyskała 51 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 23 osoby, na 45 uprawnionych do głosowania, co stanowi ok. 51 %.

Sołtysem sołectwa Kisiele w kadencji 2011-2014 była Pani Jolanta Kołodziejczyk. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Kisiele.jpeg

P I E Ń K I

W dniu 4 lutego 2015 r. w Pieńkach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Pieńki w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Kazimierz Wnuk, który uzyskał 79 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 19 osób, na 54 uprawnionych do głosowania, co stanowi ok. 35 %.

Sołtysem sołectwa Kisiele w kadencji 2011-2014 był Pan Henryk Peryga. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Pieńki.jpeg

Ś W I E R C Z Y Ń S K O

W dniu 5 lutego 2015 r. w Świerczyńsku odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Świerczyńsko w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Sławomir Strumiłło, który uzyskał 88 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 43 osoby, na 130 uprawnionych do głosowania, co stanowi ok. 33 %.

Sołtysem sołectwa Świerczyńsko w kadencji 2011-2014 był Pan Sławomir Strumiłło. Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Świerczyńsko.jpeg