Sołectwa

 

 

Sołectwa

 
Lp. Sołectwo Miejscowości należące do sołectwa Imię i nazwisko sołtysa  
1. Bagno Bagno    
2. Bazar Bazar    
3. Biała Róża Biała Róża, Budy Porajskie Sylwia Szeszko  
4. Białocin Białocin    
5. Bryszki Bryszki    
6. Budy Budy    
7. Cekanów Cekanów    
8. Ignaców Ignaców    
9. Janówka Janówka    
10. Kisiele Kisiele Danuta Wojtania  
11. Kęszyn Kęszyn, Dzięciary    
12. Longinówka Longinówka    
13. Lubień Lubień    
14. Łazy Duże Łazy Duże    
15. Łochyńsko Łochyńsko    
16. Magdalenka Magdalenka    
17. Milejów Milejów    
18. Milejowiec Milejowiec    
19. Mierzyn Mierzyn, Kolonia Mierzyn    
20. Niechcice Niechcice, Gieski    
21. Nowa Wieś Nowa Wieś    
22. Pieńki Pieńki Kazimierz Wnuk  
23. Rajsko Duże Rajsko Duże    
24. Rajsko Małe Rajsko Małe    
25. Romanówka Romanówka, Stefanówka    
26. Rozprza Rozprza    
27. Stara Wieś Stara Wieś    
28. Straszów Straszów, Straszówek    
29. Świerczyńsko Świerczyńsko Sławomir Strumiłło  
30. Truszczanek Truszczanek    
31. Wola Niechcicka Stara Wola Niechcicka Stara,     
32. Wroników Wroników, Bogumiłów, Adolfinów    
33. Zmożna Wola Zmożna Wola    
34 Cieślin Cieślin    

Rady Osiedla

 
Lp. Miejscowość Osiedle Imię i nazwisko przewodniczącego  
1. Niechcice Osiedle Przylesie  
 
 

M A G D A L E N K A

W dniu 12 lutego 2015 r. w Magdalence  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Magdalenka w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Barbara Łoskot, która uzyskała 97 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 41 osób, na 142 uprawnionych do głosowania, co stanowi 29 %.

Sołtysem sołectwa Magdalenka w kadencji 2011-2014 była Pani Barbara Łoskot.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

 

J A N Ó W K A

W dniu 11 lutego 2015 r. w Janówce odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Janówka w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Alfred Leśniewski, który uzyskał 90 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 30 osób, na 138 uprawnionych do głosowania, co stanowi  22 %.

Sołtysem sołectwa Janówka w kadencji 2011-2014 był Pan Alfred Leśniewski.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

M I L E J O W I E C

W dniu 11 lutego 2015 r. w Milejowcu  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Milejowiec w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Józef Kotas, który uzyskał 62 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 67 osób, na 247 uprawnionych do głosowania, co stanowi 27 %.            

Sołtysem sołectwa Milejowiec w kadencji 2011-2014 był Pan Józef Kotas.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Milejowiec.jpeg

 

R O M A N Ó W K A

W dniu 11 lutego 2015 r. w Romanówce odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Romanówka w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana  Pani Czesława Podkomórka, która uzyskała 78  % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 41 osób, na 178 uprawnionych do głosowania, co stanowi 23  %.

Sołtysem sołectwa Romanówka w kadencji 2011-2014 był Pan Radosław Dzwonek. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Romanówka.jpeg

 
 

Ł A Z Y   D U Ż E

W dniu 10 lutego 2015 r. w Łazach Dużych odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Łazy Duże w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Tomasz Pstrokoń,  który uzyskał 64 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 50 osób, na 133 uprawnionych do głosowania, co stanowi 38 %.

Sołtysem sołectwa  Łazy Duże w kadencji 2011-2014 był Pan Tomasz Pstrokoń.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Łazy Duże.jpeg

 

Z M O Ż N A   W O L A

W dniu 10  lutego 2015 r. w Zmożnej Woli odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa  Zmożna Wola w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany  Pan Krzysztof Tarnowski, który uzyskał 100 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 23 osoby, na 91 uprawnionych do głosowania, co stanowi 25 %.

Sołtysem sołectwa Zmożna Wola w kadencji 2011-2014 był Pan Krzysztof Tarnowski.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Zmożna Wola.jpeg

 

B I A Ł A  R Ó Ż A

W dniu 10 lutego 2015 r. w Białej Róży odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Biała Róża w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana  Pani Sylwia Szeszko, która uzyskała 89  % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 18  osób, na 85 uprawnionych do głosowania, co stanowi 21 %.

Sołtysem sołectwa Biała Róża w kadencji 2011-2014 była Pani Sylwia Szeszko.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Biała Róża.jpeg

 

 

I G N A C Ó W

W dniu 9 lutego 2015 r. w Ignacowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Ignaców w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Janina Boguś, która uzyskała  100 %  głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 93 osoby, na 428 uprawnionych do głosowania, co stanowi  22  %.

Sołtysem sołectwa  Ignaców w kadencji 2011-2014 była Pani Janina Boguś.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Ignaców.jpeg

 

C E K A N Ó W

W dniu 9 lutego 2015 r. w Cekanowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Cekanów w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Joanna Suwart, która w II turze głosowania uzyskała 52 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 76  osób, na 175  uprawnionych do głosowania, co stanowi 43 %.

Sołtysem sołectwa Cekanów w kadencji 2011-2014 był Pan Wojciech Suwart. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Cekanów.jpeg

 

B U D Y

W dniu 9 lutego 2015 r. w Budach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Budy w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Małgorzata Skóra, która uzyskała 90 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 31 osób, na 111 uprawnionych do głosowania, co stanowi  28 %.

Sołtysem sołectwa  Budy w kadencji 2011-2014 była Pani Małgorzata Skóra.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Budy.jpeg

 

S T A R A   W I E Ś

W dniu 6 lutego 2015 r. w Starej Wsi odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Stara Wieś w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana   Pani Teresa Misztela, która uzyskała 80 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 85 osób, na 413 uprawnionych do głosowania, co stanowi 21 %.

Sołtysem sołectwa  Stara Wieś w kadencji 2011-2014 była Pani Teresa Misztela.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Stara Wieś.jpeg

 

B R Y S Z K I

W dniu 6 lutego 2015 r. w Bryszkach  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Bryszki w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana  Pani Katarzyna Goszcz, która uzyskała 65 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 48  osób, na 163  uprawnionych do głosowania, co stanowi 29  %.

Sołtysem sołectwa Bryszki w kadencji 2011-2014 był Pan Zdzisław Ciesielski.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Bryszki.jpeg

 

 

W O L A   N I E C H C I C K A  S T A R A

W dniu 6 lutego 2015 r. w Niechcicach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Wola Niechcicka Stara w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Jan Pełka, który uzyskał 53 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 59  osób, na 175 uprawnionych do głosowania, co stanowi 34 %.

Sołtysem sołectwa Wola Niechcicka Stara w kadencji 2011-2014 był Pan Jan Walas.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Wola Niechcicka Stara.jpeg

 

C I E Ś L I N

W dniu 6 lutego 2015 r. w Niechcicach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Cieślin w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Ewa Kałucka, która uzyskała  100 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 28 osób na 113 uprawnionych do głosowania, co stanowi 24 %.

Sołtysem sołectwa Cieślin w kadencji 2011-2014 był Pani Ewa Kałucka .

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Cieślin.jpeg

N O W A  W I E Ś

W dniu  5 lutego 2015 r. w Nowej Wsi  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Nowa Wieś w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Zdzisława Jakubik, która w II turze głosowania uzyskała 62 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 62 osoby na 205 uprawnionych do głosowania, co stanowi 30 %.

Sołtysem sołectwa Nowa Wieś w kadencji 2011-2014 był Pan Szymon Salamon. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

B I A Ł O C I N

W dniu 5 lutego 2015 r. w Białocinie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru Sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Białocin w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Henryk Kiełbik, który uzyskał  80 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 75 osób, na 291 uprawnionych do głosowania, co stanowi 26 %.

Sołtysem sołectwa  Białocin w kadencji 2011-2014 był Pan Henryk Kiełbik.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

K I S I E L E

W dniu 4 lutego 2015 r. w Kisielach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Kisiele w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Danuta Wojtania, która uzyskała 51 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 23 osoby, na 45 uprawnionych do głosowania, co stanowi ok. 51 %.

Sołtysem sołectwa Kisiele w kadencji 2011-2014 była Pani Jolanta Kołodziejczyk. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Kisiele.jpeg

P I E Ń K I

W dniu 4 lutego 2015 r. w Pieńkach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Pieńki w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Kazimierz Wnuk, który uzyskał 79 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 19 osób, na 54 uprawnionych do głosowania, co stanowi ok. 35 %.

Sołtysem sołectwa Kisiele w kadencji 2011-2014 był Pan Henryk Peryga. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Pieńki.jpeg

Ś W I E R C Z Y Ń S K O

W dniu 5 lutego 2015 r. w Świerczyńsku odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Świerczyńsko w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Sławomir Strumiłło, który uzyskał 88 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 43 osoby, na 130 uprawnionych do głosowania, co stanowi ok. 33 %.

Sołtysem sołectwa Świerczyńsko w kadencji 2011-2014 był Pan Sławomir Strumiłło. Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Świerczyńsko.jpeg