Tłumacz Migam

Gmina Rozprza otrzyma środki w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”

Gmina Rozprza uzyskała 300.000,00 zł (100% dofinansowania) w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego – Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Rozprzy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Rozprza dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej.

W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące zadania: oznaczenie ciągów komunikacyjnych – schodów w postaci oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących oraz nawierzchni korytarza na parterze w taśmy antypoślizgowe, utworzenie dostępnego Biura Obsługi Mieszkańca – roboty budowlane, aplikacje mobilne, rozbudowa portalu komunikacyjnego i aplikacji z 12 miesięcznym wsparciem i aktualizacją, informacje w tekście łatwym dom czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ETR, zakup pętli indukcyjnej – przenośnej, zakup urzędowej tablicy informacyjnej – wewnętrznej, zakup zestawu kart komunikacyjnych do porozumienia się z osobami głuchymi, zakup ramek do podpisów, tłumacz języka migowego online (pakiet 12 miesięcy).

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

DOCXGmina Rozprza otrzyma środki w ramach projektu Dostępny samorząd - granty.docx (223,96KB)

PDFSzablon_plakat.pdf (442,39KB)

DOCXSzablon_plakat.docx (226,10KB)