Tłumacz Migam

NOWY MASZT FLAGOWY W ROZPRZY

W piątek 11 listopada 2022 r. na Rynku Piastowskim w Rozprzy odbyła się uroczystość oddania do użytku nowych masztów. Gmina Rozprza na zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą otrzymała dotację celową w kwocie 8000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” i zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Celem projektu było godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. „Jestem pewien, że ta inwestycja przyczyni się do godnego upamiętnienia poległych w obronie ojczyzny oraz pogłębi postawy patriotyczne w naszej społeczności oraz zainspiruje i pomoże w ich przekazywaniu kolejnym pokoleniom” – powiedział Wójt Janusz Jędrzejczyk.

NOWY MASZT FLAGOWY W ROZPRZY