Tłumacz Migam

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

 Szanowni Państwo,

W związku z ustawą z dnia 27 października 2022r. „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” Urząd Gminy w Rozprzy będzie realizował zadanie poprzez składy węgla znajdujące się na terenie gminy. Warunkiem zakupu będzie złożenie wniosku w Urzędzie Gminy i otrzymanie (w terminie  do 14 dni) zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla, z którym wnioskodawca zgłasza się do wybranego przez siebie składu węgla na terenie gminy.

    Do zakupu węgla po preferencyjnej cenie uprawniona jest osoba fizyczna z gospodarstwa domowego:

  1. której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy oraz dla tego gospodarstwa została złożona poprawna deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do CEEB.
  2. która nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach (ani żaden członek jego gospodarstwa domowego)

Zgodnie z ustawą zakup będzie podzielony na dwie transze: 1,5 tony do 31 grudnia 2022r. i 1,5 tony od 01 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023r. (brak możliwości łączenia transzy).

Osoby zainteresowane zakupem  preferencyjnym  węgla mogą składać wnioski  do Urzędu Gminy w Rozprzy w sali USC (wejście od parkingu) w terminie od 9 listopada  2022 r. do 15 kwietnia 2023 r. w godzinach: pn-pt 7:30-15:30 i wt 9:00 -17:00 lub przez profil zaufany.

Wniosek oraz załącznik do pobrania:

PDFwniosek-o-wegiel.pdf (169,35KB)

PDFzalacznik-do-wniosku-o-wegiel.pdf (139,10KB)

DOCWniosek o węgiel.doc (61,50KB)

DOCZałącznik do wniosku o węgiel.doc (70,00KB)