Tłumacz Migam

Pierwszy etap prac przy kapliczce św. Antoniego w Rozprzy zakończony

Zakończył się pierwszy etap remontu kapliczki świętego Antoniego w Rozprzy. Prace obejmowały konserwację techniczną polegającą na zdjęciu dotychczasowych przemalowań, wykonaniu stratygrafii oraz naprawie tynków podstawy i cokołu. Na przyszły rok planowany jest kolejny etap prac, czyli konserwacja estetyczna.

W najbliższym czasie zakończą się również prace przy kapliczce znajdującej się przy kościele w Mierzynie, polegające na konserwacji technicznej i estetycznej drewnianej figurki Chrystusa Boleściwego.

Oba projekty współfinansowane są z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego „mała architektura zabytkowa”.