Tłumacz Migam

Rozpoczyna się modernizacja drogi Bagno – Cekanów

Wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk przekazał teren budowy pod inwestycję „Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno – Cekanów”.

Na to zadanie Gmina Rozprza pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.270.000,00 zł.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Prace przygotowawcze:

2. Prace rozbiórkowe

3. Prace budowlane:

- przebudowa mostu nr 1 na rzece Luciąży

- przebudowa mostu nr 2 na rzece Rajskiej

- modernizacja drogi Bagno – Cekanów na odcinku o długości ok. 1055,0m.

Termin zakończenia inwestycji to listopad 2023r.