Tłumacz Migam

Zakończyła się modernizacja drogi gminnej w m. Stara Wieś

Jest to kolejna ważna inwestycja drogowa poprawiająca komfort i bezpieczeństwo mieszkańców a zrealizowana przez Gminę Rozprza.

Zakres prac obejmował:

1) modernizację drogi gminnej na długości 1675 m,

2) wykonanie oznakowania pionowego,

3) montaż barierek ochronnych,

4) niezbędne badania, pomiary wraz z inwentaryzacją geodezyjną i powykonawczą.

Gmina Rozprza pozyskała dofinansowanie na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stara Wieś” w kwocie 227 200,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkie pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, a całkowita wartość inwestycji wynosi 925 075,01 zł.

„Całość przewidzianych w projekcie robót miała na celu podniesienie bezpieczeństwa zwiększającej się każdego roku liczby pojazdów przejeżdżających tą drogą . Dzięki staraniom o pozyskanie zewnętrznych funduszy jak i środkom przeznaczonym z budżetu Gminy Rozprza warunki komunikacyjne i drogowe uległy znacznemu polepszeniu z korzyścią dla wszystkich użytkowników, a jest to jedna z głównych dróg łączących gminę Rozprza z gminą Gorzkowice - podkreśla wójt gminy Rozprza Janusz  Jędrzejczyk.