Tłumacz Migam

Dystrybucja jodku potasu

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. W przypadku zagrożenia wydawanie tabletek jodku potasu odbywać się będzie w ośmiu wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Rozprza.

1) Ośrodek Zdrowia w Rozprzy przy ul. Rynek Piastowski 10,

2) Ośrodek Zdrowia w Niechcicach przy ul. Piotrkowskiej 3,

3) Szkoła Podstawowa w Rozprzy przy ul. Sportowej 12 A,

4) Szkoła Podstawowa w Niechcicach przy ul. Częstochowskiej 27,

5) Szkoła Podstawowa w Straszowie, Straszów 70,

6) Szkoła Podstawowa w Milejowie, Milejów ul. Szkolna 12,

7) Szkoła Podstawowa w Mierzynie, Mierzyn 134,

8) Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku, Łochyńsko 75 A. /mieszkańcy DPS/

 

Lista wszystkich punktów wydawania na terenie województwa łódzkiego została opublikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna