Tłumacz Migam

"Niania w Gminie Rozprza"

Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie „Niania w Gminie Rozprza!”
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w terminie od 01.11.2022 - 15.11.2022r.
Osoby chętne muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
- Zamieszkiwanie na obszarze Gminy Rozprza (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zgodnie, z którym: „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”).
- osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia.
- osoba pracująca, która wróciła na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim otrzymają wsparcie jedynie w przypadku, kiedy ta osoba wróci do pracy w momencie zakończenia udziału w projekcie lub do 4 tygodni po zakończeniu projektu).
- pomyślne przejście procedury rekrutacyjnej.
- dobrowolne podpisanie Umowy – deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami wraz ze zobowiązaniem do udzielania informacji o sytuacji własnej na rynku pracy, celem pomiaru rezultatów projektu.
Więcej informacji w REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Niania w Gminie Rozprza!"
Biuro Projektu znajduje się Urzędzie Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza pok. nr 20. Godziny pracy Biura projektu: 09:00 – 15:00 w dni robocze.

PDFRegulamin uczestnictwa w projekcie.pdf (265,70KB)

PDFoświadczenie dane osobowe.pdf (160,87KB)

PDFoświadczenie_zatrudnienie rodzic 2.pdf (163,95KB)

PDFzał 1 - Formularz-zgłoszeniowy.pdf (292,02KB)

PDFzał 2 -Umowa_Deklaracja_uczestnictwa_niania.pdf (221,97KB)

PDFzał 3 - Wniosek-refundacyjny.pdf (222,81KB)

PDFzał 4 - Karta-oceny-Formularza-zgłoszeniowego.pdf (175,38KB)

PDFzał 5 - Umowa-Uaktywniajaca wzór.pdf (299,41KB)

„Niania w Gminie Rozprza!” - plakat