Tłumacz Migam

Otwarcie Ekopracowni w Szkole Podstawowej w Milejowie

W dniu 20 października 2022r. w Szkole Podstawowej w Milejowie miało miejsce uroczyste otwarcie eko-pracowni pod hasłem „Laboratorium Młodego Chemika”. Pracownia utworzona została w ramach otrzymanej przez Gminę dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 50 000,00 zł oraz środków własnych Gminy Rozprza. Całość zadania opiewała na kwotę 55 686,35zł.

W uroczystości wzięli udział: Janusz Jędrzejczyk – Wójt Gminy Rozprza, Bogdan Górecki – Skarbnik Gminy, Zdzisław Piątek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Tomasz Gemel i Andrzej Matuszczyk - Radni Gminy, Ewa Adaszek - Przewodnicząca Rady Rodziców, Proboszcz Parafii Milejów - Piotr Kotas, Anna Toma - Główny Specjalista, Bernard Matyszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego, Smolarek Elżbieta – Sołtys wsi Milejów, Bożena Sitarz – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) „ Maki” Milejów-Janówka, Agata Lipińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie, Zyta Ciesielska – Dyrektor Przedszkola w Rozprzy, Beata Sianos – Dyrektor Przedszkola w Niechcicach.

Inauguracja eko-pracowni rozpoczęła się przedstawieniem przez młodzież z kl. V, VI i VII części artystycznej pt. ”Zostawcie nam czysty kawałek świata” przygotowanej pod kierunkiem p. A. Laczek i p. J. Pawlikowskiej. Spontanicznie do przedstawienia włączyli się również zaproszeni goście, którzy wraz z młodzieżą posprzątali zanieczyszczony odpadami świat. Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie gościom pamiątkowych kalendarzy na rok 2023 ze zdjęciami Milejowa i okolic, które ufundowane zostały przez Spółdzielnię Uczniowską „Grosik”.

Po zakończeniu widowiska przecięcia wstęgi i oficjalnego oddania do użytku pracowni dokonali: Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego Bernard Matyszewski oraz Dyrektor Szkoły Iwona Misztela.

Przybyli goście mieli okazję zobaczyć przyjazne dla uczniów miejsce do nauki przedmiotów przyrodniczych. W pracowni uczniowie klasy VIII zaprezentowali zakupione pomoce dydaktyczne.

W ramach otrzymanej dotacji pracownia została wyposażona w nowe meble, sprzęt informatyczny, tablicę interaktywną, mikroskop, pomoce do nauki biologii, geografii, przyrody, fizyki i chemii. Salę ozdabiają edukacyjne tapety i ciekawe rośliny doniczkowe.

Udział w projekcie pozwolił na stworzenie nowoczesnej pracowni, w której uczniowie mają szanse na rozwijanie swoich umiejętności i zainteresowań poprzez dostęp do ciekawych pomocy dydaktycznych.