Tłumacz Migam

Punkt informacyjny funduszy europejskich

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, gdzie każdy zainteresowany uzyska informację m. in. z zakresu:

  • pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej;

  • dotacji i pożyczek na rozwój firmy;

  • wsparcia dla organizacji pozarządowych;

  • aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich.

Szczegóły na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5692-mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-lodzkim-pazdziernik-2022

Plakat - MPI Rozprza.21.10.2022