Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze


DOCXGminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze w Rozprzy.docx (203,51KB)

PDFKwestionariusz danych niezbędnych do przygotowania wniosku PCzP.docx.pdf (547,75KB)


Program Priorytetowy Czyste Powietrze

stan od początku trwania programu do dnia 30.09.2022 roku

Gmina Rozprza stan na 30.9.2022 r.