Tłumacz Migam

Uroczyste otwarcie toru zręcznościowego przy Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

Dnia 6 października 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja toru zręcznościowego przy Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy. Modernizacja placu zabaw to projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Gminy Rozprza. W uroczystości brali udział znamienici goście: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego p. Zbigniew Ziemba, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego p. Paweł Kowalczyk, Wójt Gminy Rozprza p. Janusz Jędrzejczyk, Sekretarz Gminy Rozprza p. Anna Kaźmierczak, Skarbnik Gminy Rozprza p. Bogdan Górecki, Dyrektor SP w Rozprzy p. Beata Gemel, Wicedyrektor SP w Rozprzy p. Lidia Świrska, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty p. Edyta Łukasik, Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej p. Daniel Dybalski, Radni Gminy Rozprza na czele z Przewodniczącą p. Agatą Bartkowską, Proboszcz Parafii Rozprza ks. prałat Wiesław Płomiński, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Kowalczyk, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie.

Podczas uroczystości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi przez włodarzy oraz poświęcenia przez księdza proboszcza zamontowanych urządzeń. Spotkanie umilił program artystyczny, przygotowany przez uczniów klas pierwszych, trzecich i szóstych. Dodatkową atrakcją był wspólny, symboliczny mecz piłki nożnej dzieci i zaproszonych gości. Wszyscy bawili się wyśmienicie.

Goście zabierający głos podkreślali, iż miejsce to, z racji swojej innowacyjności, będzie służyć wszystkim mieszkańcom gminy Rozprza.

Jak mówił Carroll Lewis: „ Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”. Dzieci dziękując za okazane serce i bezcenne wsparcie dodały, że wszyscy, którzy przyczynili się do sukcesu tego projektu, są dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, na których zawsze można polegać.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 197 562,60 zł z czego 98 781,60 pochodzi ze środków Urzędu Gminy w Rozprzy, a 98 781 zł pochodzi z dotacji udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.