Tłumacz Migam

Ogłoszenie wójta gminy Rozprza

Wójt Gminy Rozprza informuje Iż, w dniu 30.09.2022r., wpłynęła do Urzędu Gminy Rozprza oferta STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BUD-UJ RAZEM na realizację zadania pod nazwą: „Promocja kultury oraz lokalnych produktów gm. Rozprza podczas Święta Miasta Glodenii”.

Realizację zadania zaplanowano w okresie od dnia 1 listopada 2022r., do 23 grudnia 2022r., Wnioskowana kwota dotacji wynosi 1000 zł.

Zgodnie z art. 19a  ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. zm.) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty.

PDFOgłoszenie.pdf (359,07KB)

PDFOferta LGD BUD-UJ RAZEM.pdf (1,58MB)

PDFformularz-uwag-19A.pdf (123,00KB)