Tłumacz Migam

XIV Piknik Strażacki Służb Mundurowych, Truszczanek 19 - 20 lipca 2014