Tłumacz Migam

Nauka dla Ciebie w domu – warsztaty z Centrum Nauki Kopernik w Rozprzy

Już w sobotę, 1 października w Rozprzy odbędą się kolejne warsztaty z cyklu „Nauka dla Ciebie w domu” – jednego z komponentów wspólnej inicjatywy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy przez jeden dzień odbywać się będą bezpłatne warsztaty z towarzyszenia dzieciom w wyzwaniach poznawczych, w których udział weźmie w sumie 20 rodzin. Po zakończeniu zajęć każda rodzina otrzyma zestaw do wspólnego eksperymentowania w domu.

W trakcie warsztatów rodzice i opiekunowie pod okiem edukatorów z Centrum Nauki Kopernik będą pogłębiać swoją wiedzę na temat mądrego towarzyszenia dzieciom podczas eksperymentowania. Poznają pozytywne aspekty nauki poprzez zabawę. Dowiedzą się, jak rozbudzić ciekawość swoich dzieci. Wspólnie z prowadzącymi przyjrzą się doświadczeniom naukowym widzianym z perspektywy dziecka oraz związanym z nimi wyzwaniom poznawczym. Nie zabraknie także ćwiczeń z pozytywnego dowartościowywania i budowania poczucia własnej wartości u dziecka w wyważony sposób. 

Zestaw „Nauka dla Ciebie w domu” do rodzinnego eksperymentowania zawiera nie tylko propozycje samodzielnych eksperymentów, ale również niezbędne do ich wykonania materiały oraz wskazówki pedagogiczne ułatwiające dzieciom konstruktywne towarzyszenie dzieciom podczas ich prób odkrywania świata.

Rozprza jest jedną z dziesięciu miejscowości w Polsce, w których odbywają się w tym roku warsztaty „Nauka dla Ciebie w domu”. Do końca października zajęcia z edukatorami z Centrum Nauki Kopernik zostaną zorganizowane jeszcze dla mieszkańców Sulejowa, Dobkowa, Stargardu i Przedborza.

Nauka dla Ciebie w domu – warsztaty z Centrum Nauki Kopernik w Rozprzy - plakat