Tłumacz Migam

Powstała kolejna ekopracownia w Szkole Podstawowej w Milejowie

W ostatnim tygodniu sierpnia dobiegły końca prace związane z realizacją zadania pn.: „Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie”. Dzięki temu, uczniowie szkoły mogą korzystać z nowoczesnej pracowni edukacyjnej – „Labolatorium młodego naukowca”, która wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, nowoczesne programy edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Ponadto zakupiono także meble i rośliny doniczkowe oraz przeprowadzono prace remontowe i wymieniono oświetlenie.

Warto nadmienić, iż ekopracownia ta jest pierwszym tak nowoczesnym, multimedialnym centrum edukacji ekologiczno-przyrodniczej w naszej gminie. Uczniowie mogą wykonywać doświadczenia i eksperymenty oparte o podstawę programową nauczania przyrody, biologii, chemii, fizyki, matematyki, natomiast nauczyciele niniejszych przedmiotów mają możliwość realizacji własnych projektów edukacyjnych.

Wcześniejsze zadania zrealizowane w niniejszej placówce z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to: "Utworzenie ekologicznej pracowni pn.: "Gram w zielone" przy Szkole Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie"(rok 2020) oraz "Utworzenie szkolnej ekopracowni na potrzeby edukacji przyrodniczej" (rok 2014)

Życzymy zatem wielu sukcesów.

„Nasze Ekologiczne Pracownie”