Tłumacz Migam

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Niechcicach.

1 września 2022 r. o godzinie 9.00 przy amfiteatrze Szkoły Podstawowej w Niechcicach odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023.

Zgromadzonych licznie uczniów wraz z rodzicami przywitał Dyrektor Szkoły Michał Lacheta. Uczniowie klas pierwszych poznali swoich wychowawców. Na twarzach starszych uczniów było widać radość z powrotu do szkoły oraz spotkania swoich rówieśników.

W uroczystości wzięła również udział Wicedyrektor Irena Zielińska, Przewodnicząca Rady Rodziców Aldona Madej, Radne Rady Gminy Rozprza – Jolanta Krupa i Teresa Sikorska oraz Sekretarz Urzędu Gminy w Rozprzy Anna Kaźmierczak, która korzystając z tak ważnego dnia jakim jest rozpoczęcie nowego roku szkolnego, przekazała na ręce Dyrektora zarządzenie wójta Gminy Rozprza w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach Panu Michałowi Lachecie na okres kolejnych 5 lat.