Tłumacz Migam

Obchody 83 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w gminie Rozprza

1 września 1939 roku atakiem wojsk III Rzeszy na Polskę rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii – II wojna światowa. 1 września 2022 r. w 83 rocznicę wybuchu wojny Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Rozprza Agatą Bartkowską złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikami, tablicami i obeliskami.

W Lubieniu kwiaty oraz znicz pod tablicą „W Hołdzie Mieszkańcom Wsi Lubień” złożył również ksiądz Proboszcz Grzegorz Paszka, oraz Jolanta Krasoń – sołtys wsi Lubień.

Obraz00029.jpeg

Obraz00030.jpeg

Obraz00031.jpeg

Obraz00032.jpeg

Obraz00033.jpeg


W Rajsku Małym, gdzie znajduje się obelisk poświęcony „Pamięci Mieszkańcom Wsi Rajska Małego Wywiezionych 7.10.1944 r. I Zamordowanych Przez Niemieckiego Okupanta” w uroczystościach uczestniczyli również mieszkańcy.

Obraz00035.jpeg

Obraz00037.jpeg

Obraz00038.jpeg

Obraz00039.jpeg


W Mierzynie na miejscu gdzie znajduje się głaz upamiętniający zwycięską bitwę stoczoną przez oddział partyzancki AK „Wicher" hołd poległym złożyli również Artur Cubała – zastępca wójta gminy Rozprza oraz Małgorzata Olczyk – Radna Rady Gminy Rozprza.

Obraz00042.jpeg

Obraz00043.jpeg

Obraz00044.jpeg

Obraz00045.jpeg

Obraz00047.jpeg


W centrum Rozprzy pod pomnikiem bohaterów poległych w walce o wolność oraz przy ośrodku zdrowia, gdzie znajduje się granitowy kamień z tablicą upamiętniającą bohaterską walkę żołnierzy polskich armii „Łódź" w pierwszych dniach września 1939 r. uczestniczyli również ksiądz Prałat Wiesław Płomiński – proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Rozprzy oraz Krystyna Famulska – sołtys sołectwa Rozprza.

Obraz00048.jpeg

Obraz00052.jpeg

Obraz00055.jpeg

Obraz00056.jpeg

Obraz00057.jpeg

Obraz00058.jpeg

Obraz00061.jpeg

Obraz00063.jpeg

Obraz00065.jpeg


W Milejowcu pod pomnikiem „Pamięci Mieszkańców Milejowca Zamordowanych przez Niemców 6 Września 1939 Roku” w uroczystości uczestniczył również radny Rady Gminy Rozprza Andrzej Matuszczyk oraz Beata Jażdż-Woźniak – sołtys wsi.

Obraz00066.jpeg

Obraz00069.jpeg

Obraz00071.jpeg


W Longinówce pod głazem ku „Pamięci 16 Mieszkańców Longinówki I Okolic Zamordowanych Przez Niemieckiego Okupanta 6 Września 1939 Roku” w uroczystości uczestniczył radny Rady Gminy Rozprza Tomasz Gemel oraz mieszkańcy

Obraz00073.jpeg

Obraz00076.jpeg

Obraz00077.jpeg

Obraz00078.jpeg

Obchody 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej