Tłumacz Migam

Konkurs fotograficzny "ROZ-BUDUJ" WYOBRAŹNIĘ

Fotografia konkursowa musi tematycznie nawiązywać do obszaru Lokalnej Grupy Działania "BUD-UJ RAZEM". Motywem przewodnim są miejsca atrakcyjne turystycznie. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny ukazywać walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego konkursem. Czas trwania konkursu 01.09.2022 r. - 07.10.2022 r. Organizator: Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM".

Pliki do pobrania:

DOCXregulamin konkursu fotograficznego.docx (58,90KB)

DOCXformularz zgłoszeniowy.docx (55,74KB)

DOCXoświadczenie rodzica,opiekuna dla nieletniego.docx (55,02KB)

DOCXRODO.docx (56,36KB)

Plakat konkurs